Những sản phẩm và dịch vụ không được phép chạy quảng cáo google

Để có một chiến dịch quảng cáo google adwords hiệu quả có được những khách hàng tiềm năng thì nên tránh các nội dung hay sản phẩm dịch vụ cấm chạy theo chính sách của google để tránh mất tài khoản nhé. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về chính sách của google adword đưa ra.

Những sản phẩm và dịch vụ không được phép chạy quảng cáo google?

Google Ads không được phép chạy với nội dung?

Dưới đây là các nội dụng google không cho phép chạy:

 • Hàng giả: Google Ads cấm bán hoặc quảng cáo các mặt hàng giả. Hàng giả có nhãn hiệu hoặc biểu trưng giống hệt hoặc về căn bản không thể phân biệt được với nhãn hiệu của mặt hàng khác. Những mặt hàng sử dụng các đặc điểm nhãn hiệu của sản phẩm chính. Chính sách này áp dụng cho nội dung của quảng cáo và trang web hoặc ứng dụng của bạn.
 • Sản phẩm hay dịch vụ gây nguy hiểm: Google không cho phép quảng bá một số sản phẩm hoặc dịch vụ gây thiệt hại, tổn hại hoặc chấn thương. Ví dụ như thiết bị hỗ trợ sử dụng ma túy; vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và pháo hoa; hướng dẫn chế tạo chất nổ hoặc các sản phẩm gây hại khác; sản phẩm thuốc lá sợi. 
 • Không cho phép các hành vi không trung thực: Google không cho phép quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ được thiết kế để cho phép hành vi không trung thực. Như các phần mềm hoặc hướng dẫn tấn công; dịch vụ được thiết kế để tăng lưu lượng truy cập quảng cáo hoặc trang web giả tạo; tài liệu giả mạo; dịch vụ gian lận trong học tập.
 • Nội dung xúc phạm và không phù hợp: Google cấm các quảng cáo hoặc đích đến hiển thị nội dung gây sốc hoặc kích động thù địch, không khoan dung, phân biệt đối xử hoặc bạo lực. 

Các phương thức bị cấm

 • Lạm dụng mạng quảng cáo: Google không cho phép quảng cáo, nội dung hoặc đích đến tìm cách đánh lừa hoặc né tránh các quá trình xem xét quảng cáo. Như nội dung có chứa phần mềm độc hại; sử dụng các kỹ thuật khác để giấu trang đích thực tế mà người dùng được hướng đến;….
 • Thu thập và sử dụng dữ liệu: Đối tác quảng cáo của Google không được dùng thông tin của người dùng sai mục đích cũng như không thu thập thông tin nhằm mục đích không rõ ràng hay không có biện pháp bảo mật thích hợp. Các trường hợp vi phạm: lấy thông tin thẻ tín dụng qua máy chủ không bảo mật, quảng cáo yêu cầu được biết tình trạng tài chính của người dùng, vi phạm các chính sách quảng cáo trên Google áp dụng cho tiếp thị lại và dựa trên sở thích.
 • Xuyên tạc: Google ads cấm chạy gì đối với phương thức trình bày quảng cáo. Google không cho phép các quảng cáo hoặc đích đến cố ý đánh lừa người dùng bằng cách không cung cấp thông tin có liên quan hoặc cung cấp thông tin gây hiểu lầm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh nghiệp.

Những sản phẩm và dịch vụ không được phép chạy quảng cáo google? 1

Nội dung và tính năng bị hạn chế

 • Nội dung cho người lớn: Quảng cáo nên tôn trọng tùy chọn của người dùng và tuân thủ các quy định pháp lý, do đó, Google không cho phép một số loại nội dung người lớn nhất định trong quảng cáo và đích đến. Cho phép một số loại quảng cáo và đích đến đó tuân thủ các chính sách bên dưới và không nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành niên, nhưng chỉ được hiển thị trong các trường hợp có giới hạn dựa trên truy vấn tìm kiếm của người dùng, độ tuổi của người dùng và pháp luật địa phương nơi quảng cáo đang được phân phát.
 • Rượu: Google không cho phép một số quảng cáo nhất định có liên quan đến rượu, đối với cả rượu và đồ uống tương tự như rượu. Cho phép một số loại quảng cáo có liên quan đến rượu nếu quảng cáo đáp ứng các chính sách bên dưới, không nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành niên và chỉ nhằm mục tiêu đến các quốc gia thể hiện rõ ràng là được cho phép hiển thị quảng cáo rượu.
 • Bản quyền: Google không cho phép các quảng cáo sử dụng nội dung có bản quyền trái phép.
 • Đánh bạn và trò chơi: Google nghiêm cấm một số loại quảng cáo có liên quan đến cờ bạc nhất định. Cho phép quảng cáo có liên quan đến cờ bạc nếu quảng cáo đó tuân thủ các chính sách bên dưới và nhà quảng cáo đã nhận được giấy chứng nhận Google Ads hợp lệ. Quảng cáo cờ bạc phải nhắm mục tiêu đến các quốc gia được phê duyệt, có trang đích hiển thị thông tin về cờ bạc có trách nhiệm và không bao giờ nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành niên. Kiểm tra các quy định địa phương đối với các khu vực bạn muốn nhắm mục tiêu.
 • Chăm sóc sức khỏe và thuốc: Google hy vọng rằng quảng cáo và đích đến của sản phẩm này tuân theo các luật và tiêu chuẩn ngành phù hợp. Một số nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe hoàn toàn không được phép quảng cáo, trong khi các nội dung khác chỉ được quảng cáo nếu nhà quảng cáo được chứng nhận với Google và chỉ nhắm mục tiêu đến các quốc gia được chấp thuận. Kiểm tra các quy định địa phương đối với các khu vực bạn muốn nhắm mục tiêu.
 • Nội dung chính trị: Google mong muốn tất cả quảng cáo và đích đến có nội dung chính trị đều tuân thủ luật bầu cử và chiến dịch tranh cử địa phương đối với bất kỳ khu vực nào mà quảng cáo nhắm mục tiêu. Chính sách này bao gồm “khoảng thời gian im lặng” bắt buộc theo luật trong bầu cử.
 • Dịch vụ tài chính: Google coi các sản phẩm và dịch vụ tài chính là những sản phẩm/dịch vụ có liên quan đến việc quản lý hoặc đầu tư tiền và tiền mã hóa, bao gồm cả dịch vụ tư vấn cá nhân. Khi quảng bá các sản phẩm và dịch vụ tài chính, nhà quảng cáo phải tuân thủ quy định của tiểu bang và địa phương cho bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nào quảng cáo nhắm mục tiêu đến.
 • Nhãn hiệu: Có nhiều yếu tố quyết định khi nào có thể sử dụng nhãn hiệu trong quảng cáo Google Ads. Cùng với các yếu tố được mô tả trong Trung tâm chính sách, những chính sách này chỉ áp dụng khi chủ sở hữu nhãn hiệu đã gửi đơn khiếu nại hợp lệ đến Google.
 • Yêu cầu pháp lý: Nhà quảng cáo luôn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả pháp luật và quy định hiện hành, ngoài các chính sách quảng cáo của Google, đối với tất cả các vị trí mà quảng cáo đang hiển thị.
 • Các doanh nghiệp bị hạn chế khác : Google hạn chế một số loại hình doanh nghiệp nhất định tham gia quảng cáo nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng người dùng, ngay cả khi bản thân các doanh nghiệp đó có vẻ tuân thủ các chính sách khác của Google. Nếu cảm thấy một số loại hình doanh nghiệp nhất định gây ra rủi ro quá lớn cho an toàn hoặc trải nghiệm của người dùng, Google có thể thận trọng và giới hạn hoặc dừng chạy các quảng cáo có liên quan.

Những sản phẩm và dịch vụ không được phép chạy quảng cáo google? 2

Bạn đã có kinh nghiệm chạy quảng cáo google chưa? Nếu chưa hãy đọc bài viết này ngay!

Hotline
0944 44 4543
Ưu Đãi Hôm Nay
Tặng Ngay 3 triệu
Hotline
0944 44 45 43
Ưu Đãi Hôm Nay
Tặng Ngay 3 triệu