Thanh Toán Qua Chuyển Khoản Ngân Hàng

 

Ngân hàng Vietcombank
Số tài khoản: 0441000644457
Chủ tài khoản: Ngô Hoài Bảo
Chi nhánh Hồ Chí Minh

 

Ngân hàng VpBank
Số tài khoản: 123471806
Tên chủ tài khoản: Ngô Hoài Bảo
Chi nhánh: TP.HCM

 

 

Ngân hàng Techcombank
Số tài khoản: 19032772571011
Tên chủ tài khoản: Ngô Hoài Bảo
Chi nhánh: TP.HCM