Youtube view

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

287

Youtube Views [RẺ - Lượt xem thực - Không hỗ trợ nạp lại]

1000

923,300,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Lượt xem giảm rất cao, giá siêu rẻ
⭐ Chất lượng: Lưu giữ Ngẫu nhiên = 1-5 phút Thời gian xem
⭐Dịch vụ view nhanh
⭐Không bảo hành, không hoàn view mất

324

Youtube Views [BH vĩnh viễn] [Tối đa: 10K] [RẺ - Lượt xem thực ]

1000

92,330,000

923,208,000

⭐ Bắt đầu ngay lập tức
⭐Tốc độ: 3K / ngày - 10K / ngày
⭐Lượt xem siêu nhanh
⭐ Không rớt
⭐ Bảo hành viễn vĩnh

325

Youtube Views [BH vĩnh viễn] [Tối đa: 20K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 10K/Ngày]

1000

46,165,000

1,846,600,000

⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⚡️Tốc độ tối đa: 10k/ngày.
⚡️ Thời lượng xem 30s đến 4 phút
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn

326

Youtube Views [Tối đa: 50K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 20K/Ngày]

1000

92,330,000

4,616,500,000

⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⚡️ Tốc độ tối đa: 20k/ngày.
⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút
⚡️ Không rớt
⚡️ Bảo hành 30 ngày

327

Youtube Views [Tối đa: 200K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 30K/Ngày]

1000

4,616,592,000

18,466,000,000

⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⚡️ Tốc độ tối đa: 30k/ngày.
⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút
⚡️ Không rớt
⚡️ Bảo hành 30 ngày

328

Youtube Views [Tối đa: 500K] [Thời gian Ngay] [Tốc độ: 50K/Ngày]

1000

18,466,092,000

46,165,000,000

⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⚡️ Tốc độ tối đa: 50k/ngày.
⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút
⚡️ Không rớt
⚡️ Bảo hành 30 ngày

329

Youtube Views [Tối đa: 1M] [Thời gian bắt đầu: Xử lý ngay] [Tốc độ: 80K/Ngày]

1000

46,165,092,000

92,330,000,000

⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⚡️ Tốc độ tối đa: 80k/ngày.
⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút
⚡️ Không rớt
⚡️ Bảo hành 30 ngày

Youtube view targeted

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

177

Youtube Views - JAPAN - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view JAPAN

178

Youtube Views - UK - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view UK

179

Youtube Views - USA - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view USA

204

Youtube Views - Singapore - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Singapore

251

Youtube Views - Vietnam - Không rớt - Tốc độ tối đa 20k/ngày - Hot⚡️⚡️⚡️

1000

46,165,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 20 -50K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Vietnam

252

Youtube Views - TaiWan - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Đài Loan

253

Youtube Views - HongKong - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view HongKong

254

Youtube Views - Germany - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Germany

255

Youtube Views - France - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view France

256

Youtube Views - China - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view China

257

Youtube Views - Canada - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Canada

258

Youtube Views - Australia - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Australia

259

Youtube Views - Malaysia - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Malaysia

260

Youtube Views - Italia - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Italia

261

Youtube Views - India - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view India

262

Youtube Views - Hungary - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Hungary

263

Youtube Views - Philippines - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Philippines

264

Youtube Views - North Korea - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày

1000

92,330,000

923,300,000,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view North Korea

Youtube Subscribers

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

231

Youtube Subscribers [Tối đa 20k - 30-50/Ngày - BH 30 ngày]

1000

9,233,000

18,466,000,000

⭐Bắt đầu ngay lập tức đến 6H (Thời gian bắt đầu 12-24H nếu quá tải) - Tốc độ bình thường 30-80 +
⭐Không thêm đơn hàng trước khi đơn hàng hoàn tất
⭐Đặt hàng 80K * Mỗi kênh
⭐Đề xuất: Tối thiểu 300 mỗi lần
⭐ Lưu lại trong thời gian dài ( Ổn định)
⭐Tỷ lệ rớt: Thấp (Chạy lại lệnh nếu rớt mất 1-2 ngày để bắt đầu)
⭐ Tỷ lệ hoàn thành: Ngẫu nhiên
⭐ Liên kết nhập:
https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh

232

Youtube Subscribers [BH 40 ngày - 50-200/Ngày - Tối đa 100K]

1000

9,233,000

9,233,000,000

> Bắt đầu 12-24H Thời gian bắt đầu nếu quá tải
> Tốc độ ngày: 50-200 / Ngày
> Tối đa 100K mỗi kênh
> Gợi ý: Tối thiểu 500 mỗi lần
> Người dùng thực
> Tỷ lệ hoàn thành: 100%
> Tỷ lệ rớt: Cao ( Nạp lại lệnh mất 1-3 ngày bắt đầu, sau khi chạy đủ sẽ Ổn định)
> Liên kết nhập:
https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh

233

Youtube Subscribers [NGƯỜI DÙNG THẬT - Tối đa 15K - 100-200/Ngày - BH 60 ngày]

1000

4,616,500

138,495,000

> Người dùng thật
> Bắt đầu: Tức thì hoặc 0-6H
> Tốc độ ngày 100 - 200/Ngày (Chậm hơn một chút)
> Tối đa lên đến 45K mỗi kênh
> Đề xuất: Tối thiểu 3K mỗi thời gian
> Bảo hành 60 ngày
> Tỷ lệ rớt: Thấp
> Subs hoàn thành: 100%
> Liên kết nhập:
https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào.

234

Youtube Subscribers [Tối đa 100K mỗi kênh - BẢN MỚI - Bảo hành trọn đời]

1000

923,300

9,233,000,000

> Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12 giờ
> Thời gian hoàn thành: Nhanh nhất có thể
> Tỷ lệ rớt 5-15% (Khó nói nếu Spam, phụ thuộc vào vấn đề cập nhật của youtube, Nạp lại lệnh mất 1-3 ngày bắt đầu, sau khi chạy đủ sẽ Ổn định)
> Tỷ lệ hoàn thành: 100% -120%
> Liên kết nhập:
https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh

286

Youtube Subscribers [ NGƯỜI DÙNG THẬT - Kiếm tiền - 1H - 50/Ngày] [ỔN ĐỊNH]

1000

923,300

138,495,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ
⭐Tốc độ: 50 / ngày
⭐Bảo hành 30 ngày
⭐Tối đa chỉ đạt 1500 Subscribers mỗi kênh
⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định
⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh

308

Youtube Subscribers [BH30 - Cực nhanh - 10K / Ngày] Hot⚡️⚡️⚡️

1000

4,616,500

9,233,000,000

⚡️ Bắt đầu từ 1-12 giờ trở lên
⚡️ Người đăng ký đặc biệt trên YouTube cực nhanh
⚡️ Bảo hành trong 30 ngày
⚡️ Tốc độ10K / Ngày
⚡️ Tỷ lệ giảm: Ngẫu nhiên
⚡️ Tỷ lệ hoàn thành: Thử nghiệm
⚡️ Chỉ nhập liên kết kênh
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh

309

Youtube Subscribers [Đăng ký quảng cáo - Ngẫu nhiên - BH30 Hot]⚡️⚡️⚡️

1000

9,233,000

461,650,000

⚡️Bắt đầu ngay lập tức - 30 phút (Hoặc một số thời gian 12H +)
⚡️Đăng ký từ người đăng ký đặc biệt trên YouTube thực
⚡️Bảo hành trong 30 ngày
⚡️Tỷ lệ giảm: Ngẫu nhiên
⚡️Tỷ lệ hoàn thành: Thử nghiệm
⚡️Chỉ nhập liên kết kênh
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh

310

Youtube Subscribers [Châu Âu - Tối đa 100 nghìn - BH vĩnh viễn mức giảm thấp 100-200 / Ngày] New

1000

923,300

9,233,000,000

⭐Bắt đầu tức thì đến 6H
⭐Tốc độ ngày lên đến 100-200 + (Thứ tự cao nhanh hơn)
⭐Tối đa lên đến 100K mỗi kênh
⭐Gợi ý: Tối thiểu 500 mỗi lần
⭐Tỷ lệ rớt: Thấp-Trung (Nạp đầy nhanh mất 1-2 ngày) ⭐Subs hoàn thành: 100%
⭐Chỉ nhập liên kết kênh
⭐Lưu ý quan trọng: Đừng đặt sai hoặc liên kết lỗi, Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng mở vé hủy !! Nếu điều này không hoạt động có thể được hủy bỏ và hoàn lại số tiền vào tài khoản CPM.
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh

Youtube likes

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

127

Youtube Likes [50-200]

1000

4,616,500

18,466,000

> Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ
> Tốc độ: 50 like/ngày
> Không hoàn like rớt
> Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích

128

Youtube Likes [201-1000]

1000

18,559,000

92,330,000

129

Youtube Likes [1001-35k]

1000

92,423,000

4,616,500,000

Youtube DisLikes

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

130

Youtube DisLikes - Tối đa 5M - Bắt đầu ngay lập tức - Bảo hành 30 ngày

1000

923,300

461,650,000,000

> Thời gian bắt đầu: 0-6H
> Tốc độ: 20k / ngày
> Bảo hành 30 ngày

307

Youtube DisLikes [Toàn cầu] [700K] [0-1H - Chạy ngay - BH30]

1000

923,300

64,631,000,000

⭐Chất lượng: HQ / TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
⭐Bắt đầu: 0-1H
⭐Lên tới 700K
⭐Gợi ý: Tối thiểu 2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày

Youtube Comment

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

131

Youtube Comments

1000

923,300

46,165,000

- Start Time: Instant - 6 hour - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày

157

Youtube Comment VietNam

1000

923,300

9,233,000

306

Lượt thích bình luận trên Youtube [NHANH CHÓNG - KHÔNG HOÀN LẠI]

1000

923,300

1,384,950,000

⭐Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
⭐Tốc độ 1K/ ngày.
⭐KHÔNG HOÀN LIKE RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH
⭐Chất lượng thực tế, Likes toàn cầu

Youtube watchtime (Giờ xem youtube)

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

132

Thời gian xem trên Youtube 4000H - Nhập video 1H + / NHANH 1KH / Ngày - BH30

1000

9,233,000

369,320,000

⚡️ Thời gian bắt đầu: 1 đến 12 giờ
⚡️ Bạn sẽ nhận được 4kh thời gian xem trong 10 ngày
⚡️ Tốc độ: 500-1000H / Ngày
⚡️ Bảo hành 30 ngày (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung)
⚡️ Hãy sử dụng video có độ dài 1 giờ trở lên để đặt hàng
⚡️ Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 - 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền.
⚡️ Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE LƯU Ý:
- Trong khi sử dụng lượt xem của chúng tôi, vui lòng không đồng thời sử dụng lượt xem từ bên thứ ba và nếu video đang nhận được lượt xem không phải trả tiền, bạn sẽ không có đủ thời gian xem. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong những trường hợp này
- Tốt hơn hết hãy sử dụng video mới và không có lượt xem tự nhiên để chạy thời gian xem.

175

Gói combo có 4000K giờ 1000 sub + 10K view

1000

93,00

93,00

> Thời gian bắt đầu: 3 - 12 giờ
> Kết thúc: 45 ngày
> Video phải dài hơn 120 phút.
> Bảo hành 30 ngày (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung)
> Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 - 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền.
> Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE

247

Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ 40 phút + BH vĩnh viễn]

1000

46,165,000

369,320,000

⚡️Bắt đầu: 0-12
⚡️Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️Một video từ 40 phút bắt đầu + thời lượng dài
⚡️Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung)
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +

248

Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ 30 phút + trọn đời]

1000

46,165,000

369,320,000

⚡️Bắt đầu: 0-12
⚡️Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️Một video từ 30 phút bắt đầu + thời lượng dài
⚡️Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung)
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +

249

Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ 20 phút + Trọn đời]

1000

46,165,000

369,320,000

⚡️Bắt đầu: 0-12
⚡️Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️Một video từ 20 phút bắt đầu + thời lượng dài
⚡️Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung)
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +

250

Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ 10 phút + trọn đời]

1000

46,165,000

369,320,000

⚡️Bắt đầu: 0-12
⚡️Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️Một video từ 10 phút bắt đầu + thời lượng dài
⚡️Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung)
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +

Youtube Shares

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

194

Chia sẻ trên Youtube [Toàn cầu] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội]

1000

92,330,000

23,082,500,000

⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ
⭐Tối đa 250 nghìn
⭐Tốc độ: 1,5K / ngày
⭐Bảo hành 30 ngày
⭐Dịch vụ chia sẻ: Facebook, Twitter, Pinterest, reddit, LinkedIn, Blogger, v.v

195

Chia sẻ trên Youtube [USA] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội]

9,233,000

18,466,000,000

⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày

265

Chia sẻ trên Youtube [Hàn Quốc] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 

4,616,500

266

Chia sẻ trên Youtube [Indonesia] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 

267

Chia sẻ trên Youtube [UK] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 

268

Chia sẻ trên Youtube [India] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

269

Chia sẻ trên Youtube [Poland] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

1000

270

Chia sẻ trên Youtube [Germany] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

1000

271

Chia sẻ trên Youtube [Brazil] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 

272

Chia sẻ trên Youtube [Russia] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

273

Chia sẻ trên Youtube [Vietnam] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

274

Chia sẻ trên Youtube [Thailand] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

275

Chia sẻ trên Youtube [Japan] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

276

Chia sẻ trên Youtube [Italy] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

277

Chia sẻ trên Youtube [Morocco] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

278

Chia sẻ trên Youtube [Hong Kong] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

279

Chia sẻ trên Youtube [Canada] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 

280

Chia sẻ trên Youtube [Saudi Arabia] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

281

Chia sẻ trên Youtube [France] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

282

Chia sẻ trên Youtube [Turkey] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]

283

Lượt chia sẻ trên Youtube [Đài Loan] [Kết hợp lượt chia sẻ trên mạng xã hội]

284

Chia sẻ trên Youtube [Philippines] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội]

1000

Youtube Social Shares

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

198

Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Facebook

1000

9,233,000

923,300,000

> WorldWide Social Shares from Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, Linkedin, Blogger.
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn 
> Trợ giúp lên hạng Top 
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS 
> Bảo hành lâu dài 
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày 
> URL video đầy đủ 
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn

199

Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Twitter

200

Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Reddit

201

Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Pinterest

202

Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Linkedin

203

Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Blogger

Youtube Views Quảng Cáo (ADS - TARGETED)

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

238

Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [Toàn cầu] [72H - 50K / ngày]

1000

923,300,000

9,233,000,000

> Thời gian bắt đầu: 0-48 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
> Tốc độ: 50K - 100K / ngày
> Địa điểm: Trên toàn thế giới, Việt Nam, USA, EU, JAPAN
> VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT CHO DỊCH VỤ NÀY
> Đảm bảo không rớt
> Bảo hành vĩnh viễn

239

Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [Việt Nam] [72H - 50K / ngày]

1000

240

Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [USA] [72H - 50K / ngày]

1000

241

Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [EU] [72H - 50K / ngày]

1000

242

Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [JAPAN] [72H - 50K / ngày]

1000

Youtube Views (DISCOVERY ADS - TARGETED)

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

322

Youtube Views [VIETNAM Discovery ADS] [24H - 1K/Ngày]

1000

92,330,000

4,616,500,000

> Thời gian bắt đầu: 0-48 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
> Tốc độ: 1K - 5K / ngày
> Địa điểm: Việt Nam, USA
> Bảo hành vĩnh viễn

323

Youtube Views [USA Discovery ADS] [24H - 1K/Ngày]

1000

Gói Combo Youtube

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

331

Youtube [20K lượt xem 200 lượt thích 20 lượt bình luận 100 lượt đăng ký]

1000

93,000

93,000

⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 20K lượt xem 200 lượt thích 20 lượt bình luận 100 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành viễn vĩnh

332

Youtube [30K lượt xem 300 lượt thích 30 lượt bình luận 300 lượt đăng ký]

1000

⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 30K lượt xem 300 lượt thích 30 lượt bình luận 300 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành viễn vĩnh

333

Youtube [40K lượt xem 400 lượt thích 40 lượt bình luận 400 lượt đăng ký]

1000

⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ ⚡️
Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 40K lượt xem 400 lượt thích 40 lượt bình luận 400 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành viễn vĩnh

334

Youtube [50K lượt xem 500 lượt thích 50 lượt bình luận 500 lượt đăng ký]

1000

⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 50K lượt xem 500 lượt thích 50 lượt bình luận 500 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành viễn vĩnh