Thuê tài khoản quảng cáo Google Adword phí chỉ 3%

Liên hệ chuyên gia để được kết nối tài khoản ngay lập tức:

Hotline: 0944 44 45 43

– Các chuyên gia google nhiều năm kinh nghiệm của taoquangcao.com sẽ cùng với doanh nghiệp nghiên cứu từ khóa và hoạch định kế hoạch cho chiến dịch tiếp thị

– Các từ khóa không mang lại hiệu quả cáo sẽ bị loại bỏ, nhưng quyết định cuối dùng vẫn nằm ở doanh nghiệp

– Sau khi thuê tài khoản quảng cáo, tài khoản sẽ được đảm bảo quản lý một cách chuyên nghiệp nhất

– Ngân sách doanh nghiệp đầu tư cho chiến dịch quảng cáo sẽ được đảm bảo

– Tài khoản MCC google hoặc tài khoản quảng cáo google luôn luôn ổn định

– Chạy được tất cả các lĩnh vực

– Chất lượng quảng cáo sẽ từng bước được cải thiện và tối ưu

Phí thuê từ 0% đến 10% tùy vào lĩnh vực và hạn mức ngân sách.

Liên hệ chuyên gia để được kết nối tài khoản ngay lập tức: