Tiktok view

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

163

Tiktok Small Views [500 - 3k views]

1000

46,165,000

276,990,000

> Dung lượng views nhỏ.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 500 cho đến 3k views.
> Chạy link video tiktok.

164

Tiktok Medium Views [3k - 10k views]

1000

277,083,000

923,300,000

> Dung lượng views trung bình.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 3k cho đến 10k views.
> Chạy link video tiktok.

165

Tiktok Large Views [10k - 100k views]

1000

923,393,000

9,233,000,000

> Dung lượng views khá lớn.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 10001 cho đến 100k views.
> Chạy link video tiktok.

166

Tiktok Great Views [ Từ trên 100k views]

1000

9,233,093,000

461,650,000,000

> Dung lượng views lớn.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 100k cho đến Max 5 triệu views.
> Chạy link video tiktok

Tiktok Likes

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

167

Tiktok Likes [2K] [BH30] [1H - 2K/Ngày]

1000

9,233,000

184,660,000

✓ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 1 giờ
✓ Tối thiểu 100 / Tối đa = 2 nghìn
✓ Chất lượng: Thực
✓ Nạp lại trong 30 ngày

168

Tiktok Likes [10K] [KHÔNG HOÀN LIKE RỚT] [12H - 2K/Ngày]

1000

9,233,000

923,300,000

✓ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 12 giờ
✓ Tốc độ: Tối đa 2K mỗi ngày
✓ Tối thiểu = 100 / Tối đa = 10k
✓ Không bảo hành, không hoàn like rớt.

169

Tiktok Likes [30K] [BH30] [6H - 5K/Ngày]

1000

1,846,600

2,769,900,000

✓ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 6 giờ
✓ Tốc độ lên đến 5 nghìn mỗi ngày
✓ Tối thiểu = 20 / Tối đa = 30 nghìn
✓ Chất lượng: Thực
✓ Nạp lại trong 30 ngày

Tiktok view

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

170

Tiktok Tiny Followers [20 - 99 Followers]

1000

1,846,600

9,141,000

> Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 20 đến 99 lượt Followers.
> Bảo hành 30 ngày.

171

Tiktok Small Followers [100 - 999 Followers]

1000

9,233,000

92,238,000

> Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt Followers
> Bảo hành 30 ngày

172

Tiktok Medium Followers [1k - 5k Followers]

1000

92,330,000

461,650,000

> Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 1000 đến 5000 lượt Followers
> Bảo hành 30 ngày

173

Tiktok Large Followers [5k - 30k Followers]

1000

461,742,330

2,769,900,000

> Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 5000 đến 30000 lượt Followers
> Bảo hành 30 ngày.
> Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok.

Tiktok Likes Real

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

174

Tiktok Small Likes [100 - 999] [REAL]

1000

9,233,000

92,237,670

> Không hoàn đơn
> Likes phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 200 likes/ngày
> Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt likes
> Chạy Full link.

TikTok Likes + Views

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

196

TikTok Likes + Views[100-20k]

1000

9,233,000

1,846,600,000

> Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ
> Tốc độ: Tối đa 10k/ ngày
> View+Like phân phối toàn cầu
> Hoàn toàn không rớt