Website Traffic

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

145

Lưu lượng website toàn cầu từ Wikipedia [12H - 20K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành

146

Lưu lượng website toàn cầu từ Facebook [12H - 20K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

147

Lưu lượng website toàn cầu từ Youtube [12H - 20K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

148

Lưu lượng website toàn cầu từ Google [12H - 20K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

311

Lưu lượng website toàn cầu từ LinkedIn [12H - 20K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

312

Lưu lượng website toàn cầu từ Twitter [12H - 20K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

313

Lưu lượng website toàn cầu từ Instagram [12H - 20K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

314

Lưu lượng website toàn cầu từ Amazon [12H - 20K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

315

Lưu lượng website toàn cầu từ Pinterest [12H - 20K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

316

Lưu lượng website toàn cầu từ Blogger.com[12H - 20K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

317

Lưu lượng truy cập trang web từ Netflix [10 triệu] [Toàn cầu]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ
✓ Tốc độ: 5K-10K / ngày
✓ Lưu lượng truy cập từ Netflix!
✓ Người thật 100% !!
✓ AdSense được hỗ trợ bởi Google Analytics
✓ Không bảo hành

Lưu lượng website theo quốc gia - Hộ trợ tối đa SEO

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

149

Lưu lượng website nước Mỹ (USA) từ google [1H - 2K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ
✓ Tốc độ: 1K-2K / ngày
✓ Không có Adfly / Linkshrink / Vv ...
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Lưu lượng google từ nước Mỹ
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic

150

Lưu lượng website nước ANH (UK) từ google [1H - 2K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ
✓ Tốc độ: 1K-2K / ngày
✓ Không có Adfly / Linkshrink / Vv ...
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Lưu lượng google từ nước Anh
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic

151

Lưu lượng website nước PHÁP từ google [12H - 10K/Ngày]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng google từ nước Pháp
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ

152

Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Google [12H - 5K/Day]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng google từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ

153

Lưu lượng Website VIETNAM nguồn REDDIT [12H - 2K/Ngày]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ
✓ Tốc độ: 2K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng REDDIT từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Không bảo hành
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ

154

Lưu lượng Website VIETNAM nguồn YOUTUBE [12H - 10K/Ngày]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng Youtube từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ

155

Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Facebook [12H - 10K/Ngày]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng Facebook từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Không bảo hành
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ

318

Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Instagram [12H - 10K / Ngày]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng Instagram từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ

319

Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Blogger.com [12H - 10K / Ngày]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng Blogger.com từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Không bảo hành
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ

320

Lượng truy cập Việt Nam từ Amazon.com [12H - 10K/Ngày]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng Amazon từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Không bảo hành
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ

321

Lượng truy cập Việt Nam từ Shopee.vn [12H - 10K/Ngày]

1000

46,165,000

92,330,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng Shopee từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Không bảo hành
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ

Từ khóa lưu lượng truy cập (Traffic Keywords)

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

193

Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Google.com.vn

1000

92,330,000

92,330,000,000

✓ Tăng lưu lượng truy cập từ khóa
✓ Tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền của bạn từ Google
✓ Traffic Lưu lượng truy cập máy tính để bàn 45-55%
✓ Traffic Lưu lượng truy cập di động 45-55%
✓ Google Analytics được hỗ trợ Tỷ lệ thoát tự nhiên: ~ 30-40%
⚡️ Tăng tốc lên tới 100.000 lượt truy cập mỗi ngày Thời gian bắt đầu: 12- 24h (tất cả các liên kết được kiểm tra thủ công để tuân thủ)
☑️ Định dạng liên kết: - Đặt một liên kết và từ khóa của bạn bằng dấu phân cách, Ví dụ: nếu bạn cần từ khóa "kiểm tra lưu lượng truy cập", hãy sử dụng chuỗi đó: https://www.domain.com:testing lưu lượng truy cập hoặc http://bit.ly/xyz:testing lưu lượng truy cập

Lưu lượng truy cập Google giảm tỷ lệ thoát + Hashtag

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

209

Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Video Ranking

1000

92,330,000

9,233,000,000

> Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
Sử dụng: bit.ly
Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J
YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI

210

Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 20s

1000

92,330,000

9,233,000,000

> Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
> Khách truy cập website trong 20 giây
Sử dụng: bit.ly
Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J
YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI

211

Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 80s

1000

92,330,000

9,233,000,000

> Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
> Khách truy cập website trong 80 giây
Sử dụng: bit.ly
Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J
YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI

212

Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 140s

1000

92,330,000

9,233,000,000

> Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
> Khách truy cập website trong 140 giây
Sử dụng: bit.ly
Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J
YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI

213

Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thiết bị di động - Thời gian giữ chân 20s

1000

92,330,000

9,233,000,000

> Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt. Tùy chọn đặc biệt cho cảm ứng di động: Trượt ngón tay ngẫu nhiên: Trượt lên, xuống, trái, phải và lật trang ngẫu nhiên.
Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J
YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI

214

Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 200s

1000

92,330,000

9,233,000,000

> Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
> Khách truy cập website trong 200 giây
Sử dụng: bit.ly
Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J
YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI