Facebook page likes

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

133

Số lượt thích trang Facebook [20K] [KHÔNG HOÀN LIKE RỚT] [GIẢM 5%] [1H - 20K / ngày]

1000

9,233,000

1,846,600,000

> Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ
> Tốc độ: 1K / ngày
> Thông số kỹ thuật: Nhanh
> KHÔNG HOÀN LIKE RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH

134

Số lượt thích trang Facebook [200 nghìn] [BH180] [8H - 2 nghìn / ngày]

1000

9,233,000

46,165,000

> Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ
> Tốc độ: 2 nghìn / ngày
> Thông số kỹ thuật: Nhanh
> Bảo hành 180 ngày

135

Số lượt thích trang Facebook [50K] [BH 30] [1H - 1K / ngày]

1000

4,616,500

4,616,500,000

> Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ
> Tốc độ: 1K / ngày
> Thông số kỹ thuật: Nhanh
> Bảo hành 30 ngày

216

Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 200 - Max 500

1000

36,932,000

46,165,000

> Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng
> Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like "chạy Done" đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo k bị die.
> Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt.
> Like là người dùng việt có tỉ lệ tụt nhẹ.

217

Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 500 - Max 1000

1000

46,257,000

92,330,000

218

Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 1001 - Max 2000

1000

92,422,000

184,660,000

219

Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 2000 - Tối đa 10k

1000

184,752,000

923,300,000

Facebook post likes (Like bài viết)

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

138

Số lượt thích bài đăng trên Facebook - Toàn cầu - Max 500 - Chạy ngay

1000

4,616,500

461,650,000

⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ
⭐ Tốc độ 500 / ngày
⭐ Bảo hành 10 ngày
⭐ Like toàn cầu

139

Số lượt thích bài đăng trên Facebook [10K] [1H - NGAY LẬP TỨC]

1000

4,616,500

923,300,000

⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ
⭐ Tốc độ 5K/ ngày
⭐ Không bảo hành, không hoàn like rớt
⭐ CHỈ DÀNH CHO BÀI ĐĂNG CỦA CÁC TRANG FACEBOOK.

140

Lượt thích bài đăng trên Facebook [10K] [NGAY LẬP TỨC - 2 nghìn / ngày]

1000

9,233,000

923,300,000

⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ
⭐ Tốc độ 1 - 2K/ ngày
⭐ Like cho bài viết.
⭐ Không hoàn like rớt, không bảo hành

141

Facebook Post Likes [Asia - Tối đa 80K - Chạy ngay] [MỚI]

1000

4,616,500

7,386,400,000

⭐Hỗn hợp tài khoản thực
⭐Tốc độ nhanh
⭐Bắt đầu nhanh đến 1 giờ
⭐Tối đa 80 nghìn
⭐ Lượt thích bài đăng trên trang web
⭐ Nạp lại trong 30 ngày
⭐Nhập liên kết bài đăng tức là:
https://www.facebook.com/username/xxxxx/291196394876995

224

Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Like)

1000

9,233,000

4,616,500,000

> Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người:
https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành

225

Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Love)

1000

9,233,000

4,616,500,000

226

Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Wow)

1000

9,233,000

4,616,500,000

227

Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Haha)

1000

9,233,000

4,616,500,000

228

Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Sad)

1000

9,233,000

4,616,500,000

229

Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Angry)

1000

9,233,000

4,616,500,000

Facebook Post Share (Chia sẻ bài viết)

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

142

Số lượt chia sẻ bài đăng trên Facebook Việt Nam

1000

4,616,500

2,769,900,000

✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 10 tiếng
✓ Người chia sẻ là người dùng thật
✓ Chúng Tôi không hoàn lại lượt chia sẻ đã thanh toán.

Facebook Page Followers

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

158

Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook - 1K - Xử lý ngay

1000

1,846,600

92,330,000

> Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1h
> Tốc độ 1k/ngày
> KHÔNG HOÀN FOLLOW RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH.

215

Người theo dõi trang Facebook [TRÊN TOÀN THẾ GIỚI] [Không nạp lại] [Tối đa: 10 nghìn]

1000

4,616,500

923,300,000

> Chỉ những người theo dõi thực sự (Không có lượt thích)
> Bắt đầu xử lý : 0-1 Giờ
> Tốc độ: 5K / ngày
> Không hỗ trợ nạp lại

220

Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 500 - Max 1000

1000

46,165,000

92,330,000

> Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h
> Tốc độ 1k/ngày
> Bảo hành 30 ngày
> Tối đa 80K theo dõi.
> Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt.
> 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần
> Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy
> Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx
Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.

221

Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 1K- Max 3K

1000

92,422,000

276,990,000

222

Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 3K - Max 10K

1000

277,082,000

923,300,000

223

Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 10K - Max 80K

1000

923,392,000

7,386,400,000

Facebook Video Views/ Live Stream

ID

DỊCH VỤ

GIÁ / 1 ĐƠN VỊ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

THÔNG TIN

288

Lượt xem video trên Facebook [10 triệu] [1H - 10K / ngày] [20 giây +]

1000

92,330,000

923,300,000,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 6 giờ
✓ Tốc độ 10 nghìn / ngày
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Thời lượng xem video là 20 giây LIÊN KẾT VÍ DỤ :
https://www.facebook.com/watch/?v=384774066038822

289

Lượt xem video trên Facebook [10 triệu] [1H - 10K / ngày] [40 giây +]

1000

92,330,000

9,233,000,000,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 6 giờ
✓ Tốc độ 10 nghìn / ngày
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Thời lượng xem video là 40 giây LIÊN KẾT VÍ DỤ :
https://www.facebook.com/watch/?v=384774066038822

290

Lượt xem video trên Facebook [10 triệu] [1H - 10K / ngày] [60 giây +]

1000

9,233,000

923,300,000,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 6 giờ
✓ Tốc độ 10 nghìn / ngày
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Thời lượng xem video là 60 giây LIÊN KẾT VÍ DỤ :
https://www.facebook.com/watch/?v=384774066038822

291

Lượt xem video trên Facebook [10 triệu] [1H - 10K / ngày] [FULL VIDEO]

1000

9,233,000

923,300,000,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 6 giờ
✓ Tốc độ 10 nghìn / ngày
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Xem Full video

292

Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook (10 phút) [500] [NGAY LẬP TỨC]

1000

1,846,600

46,165,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Thời lượng Live Stream 10 phút
✓ Maximun chỉ đạt 500 Views

293

Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook (20 phút) [500] [NGAY LẬP TỨC]

1000

1,846,600

46,165,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Thời lượng Live Stream 20 phút
✓ Maximun chỉ đạt 500 Views

294

Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [30 ']

1000

1,846,600

461,650,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 30 phút Thời gian xem

295

Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [60 ']

1000

1,846,600

461,650,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 60 phút Thời gian xem

296

Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [90 ']

1000

1,846,600

461,650,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 90 phút Thời gian xem

297

Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [120 ']

1000

1,846,600

461,650,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 120 phút Thời gian xem

298

Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [150 ']

1000

4,616,500

184,660,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 150 phút Thời gian xem

299

Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [180 ']

1000

1,846,600

461,650,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 180 phút Thời gian xem

300

Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [240 ']

1000

1,846,600

461,650,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 240 phút Thời gian xem

301

Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [300 ']

1000

4,616,500

184,660,000

✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 300 phút Thời gian xem

302

Lượt xem video có thể kiếm tiền trên Facebook [1 triệu] [1 '/ 2']

1000

923,300,000

923,300,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓ Tốc độ tức thì : Lên đến 100K / ngày
✓ Không nạp lại / Không hoàn lại
✓ Thông số: Chất lượng cao - Thời gian xem video từ 1 đến 2 phút!

303

Lượt xem video có thể kiếm tiền trên Facebook [1 triệu] [2 '/ 30']

1000

923,300,000

923,300,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓ Tốc độ tức thì : Lên đến 100K / ngày
✓ Không nạp lại / Không hoàn lại
✓ Thông số: Chất lượng cao - Thời gian xem video từ 2 đến 30 phút!

304

Lượt xem video có thể kiếm tiền trên Facebook [1 triệu] [30 '/ 60 ']

1000

923,300,000

923,300,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓ Tốc độ tức thì : Lên đến 100K / ngày
✓ Không nạp lại / Không hoàn lại
✓ Thông số: Chất lượng cao - Thời gian xem video từ 30 đến 60 phút!

305

Lượt xem video có thể kiếm tiền trên Facebook [1 triệu] [60 ' / 180 ']

1000

923,300,000

923,300,000,000

✓ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓ Tốc độ tức thì : Lên đến 100K / ngày
✓ Không nạp lại / Không hoàn lại
✓ Thông số: Chất lượng cao - Thời gian xem video từ 60 đến 180 phút!